Her er der navne og adresser på alle valgte medlemmer af menighedsrådet samt oplysninger om, hvem der er valgt til særlige poster i rådet.

Menighedsrådets e-post adresse: 8001@sogn.dk – Aale sogn & Linnerup sogn

Formand
Per Heller
Firhøjvej 5, Hjortsvang

7160 Tørring

Telefon:

E-post:

75 67 60 50

perheller@hotmail.com

Udvalg: Præstegårdsudvalg

Samarbejdsudvalg

Næstformand
Ole Bjerregaard Thomsen
Brædstrupvej 64, Aale

7160 Tørring

Telefon:

E-post:

 

 

Udvalg:  
Kasserer
Mette Mogensen
Linnerupvej 13, Hjortsvang

7160 Tørring

Telefon:

E-post:

40 93 30 40

met@energimail.dk

Udvalg:
Kirkeværge

Kontaktperson

Else Kirstine Kristensen
Korshøj 1, Aale

7160 Tørring

Telefon:

E-post:

75 67 61 06

else.kristensen@hotmail.dk

Udvalg: Samarbejdsudvalg
Sekretær
Kirsten Riis Andersen
Jordmodervej 2, Hjortsvang

7160 Tørring

Telefon:

E-post:

75 67 60 89

kirstenjordemodervej@mail.dk

Udvalg:  
Medlem
Harry Holm Frederiksen
Østerkærvej 5, Aale

7160 Tørring

Telefon:

E-post:

40 78 85 44

harryholmfrederiksen@mail.dk

Udvalg:  
Medlem
Anni Kloster Andersen
Gudenåvej 12, Aale

7160 Tørring

Telefon:

E-post:

60 74 64 51

kloster@caddy59.dk

Udvalg: