Dato: Tid: Sted:
29. august Kl. 19:00 Menighedsrådsmøde Sognehuset – Aale

Referater 2017

Marts 2017
Maj 2017

Ønskes referater fra tidligere møder fremsendt, bedes I kontakte formanden
Per Heller: 75 67 60 50

perheller@hotmail.com