Dato: Tid: Sted:
15. marts 2018 Kl. 18:00 Menighedsrådsmøde Sognehuset – Aale

Ønskes referater fra møder fremsendt, bedes I kontakte formanden
Formand:
Per Heller, Firhøjvej 5, 7160 Tørring
📞7567 6050

perheller@hotmail.com