25 års jubilæum
4 PRÆSTER + vikarer
4 ORGANISTER + vikarer
4 GRAVERE + medhjælpere
Så mange forskellige personer har kirke-sanger JØRGEN PEDERSEN arbejdet sammen med igennem de 25 år, han har været ansat ved Aale og Linnerup Kirker. Jørgen Pej`sen, som han hedder i daglig tale, har sine rødder i Aale Sogn, og derfor stort lokalkendskab. Igennem de mange år han har været ansat ved kirkerne har han altid været det stabile fundament for gudstjenesterne. Når bare Jørgen er sanger til gudstjenesterne så skal det nok gå. Unge organister og præster har gennem tiderne støttet sig til kirkesangeren med den store rutine. For de skiftende menighedsråd har det gennem alle årene været en stor glæde at arbejde sammen Jørgen, altid positiv og samarbejdsvillig.
Jørgen Pedersen vil blive takket efter Høstgudstjenesten i Aale 16. september kl.16.00