Menighedsråd genvalgt

Menighedsrådsvalget den 15. september 2020 i Aale-Linnerup gav genvalg til det gamle menighedsråd:

Per Heller
Ole Thomsen
Arne Poulsen
Harry Holm Frederiksen
Anni Andersen
Else Kristensen
Lis Østergaard

Der blev valgt følgende stedfortrædere i Aale:

Ann Christensen
Inger Laursen

I Linnerup er valgt følgende stedfortrædere:

Jette Heller
Mette Markussen