Allehelgen – 1. november

Kl. 16:30 i Aale Kirke
Kl. 19:00 i Linnerup kirke

Er den dag i kirkeåret, hvor vi særligt tænker på de mennesker i vores liv, vi har mistet. Derfor er prædiken, salmer og bibeltekster denne søndag præget af budskabet om, at vi alle – levende som døde – er i Guds hånd. Navnene på dem, der er begravet i kirken i årets løb bliver læst op ved gudstjenesten, og derefter bliver der en stille stund, med plads til tanke på mennesker fra vores liv, hvad enten det er en ny eller en gammel sorg. Herudover vil der være mulighed for, undervejs i gudstjenesten, at tænde et lys for én man tænker særligt på.