Kategorier
Front

Midlertidig lukning af Aale Kirke

Aale Kirke lukkes i perioden fra og med den 22. januar 2024 til og med den 27. marts 2024 på grund af etablering af nyt varmesystem i Aale Kirke.

I perioden flyttes alle aktiviteter til Linnerup Kirke.

Menighedsrådet beklager de gener, den midlertidige lukningen af Aale, Kirke kan medføre.

Vi ses i kirken

Aale-Linnerup Sognes Menighedsråd