Fødsel

Tillykke med den lille ny.

Hvis du har født på sygehuset sørger jordemoderen for at dit barn får et CPR-nummer og bliver registreret.

Hvis du har født hjemme uden en jordemoder, så skal du selv sørge for at registrere fødslen. Det gør du på borger.dk

Dette skal gøres senest 14. dage efter fødslen.

Registreringen bliver sendt til det sogn hvor moderen bor.