Næste menighedsråds møde:
21. november kl. 17.30.

Ønskes referater fra møder fremsendt, bedes I kontakte formanden
Formand:
Per Heller, Firhøjvej 5, 7160 Tørring
📞7567 6050

perheller@hotmail.com