Vores kirker

Aale Kirke

På billedet ser man igennem kirken op mod prædikestolen og alteret. Prædikestolen er fra o. år 1700 og udført af Arent Friderichsen Slache, Horsens.

Alterbord og altertavle er fra o. år 1894. Bordet er antageligt udført af N.W.Fjeldskov.
Maleriet, der viser Jesus hos Martha og Maria, er malet af Karen Wiehe, som kopi efter A. Dorph.

Læs mere om Aale Kirke
Se video om kalkmalerierne i Aale Kirke

Linnerup Kirke

På billedet ser man triumfvæggen, den er udsmykket af Johan Thomas Skovgaard i 1924.
Motivet er ” Ligesom en hjort skriger efter vand – saa skriger min sjæl til dig o Gud” et citat fra Sl 42,1.

Som altertavle skimtes ”Kristus i Emaus” et maleri af Carl Bloch, dette er dog en kopi fra 1893.

Læs mere om Linnerup Kirke