Forretningsorden og Vedtægter

Forretningsorden

Klik her for at se Forretningsorden for Aale Linnerup sognes menighedsråd

Kan forevises med underskrifter ved henvendelse til præst og/eller formand for menighedsrådet.
Kontakt oplysninger findes under Kontakt.

Vedtægter

Klik her for at se Vedtægt for Aale og Linnerup sogne

Klik her for at se Vedtægt for sekretær

Klik her for at se Vedtægt for kasserer

Klik her for at se Vedtægt for kontaktperson

Klik her for at se Vedtægt for kirkeværge(r)

Kan forevises med underskrifter ved henvendelse til præst og/eller formand for menighedsrådet.
Kontakt oplysninger findes under Kontakt.

Vedtægter for kirkegårdene

Klik her for at se Vedtægt for Aale kirkegård

Klik her for at se Vedtægt for Linnerup kirkegård

Kan forevises med underskrifter ved henvendelse til præst og/eller formand for menighedsrådet.
Kontakt oplysninger findes under Kontakt.

Samarbejdsaftaler

Klik her for at se Fælles Kirkegårds-samarbejde for Tørring-Hammer, Aale og Linnerup Menighedsråd

Kan forevises med underskrifter ved henvendelse til præst og/eller formand for menighedsrådet.
Kontakt oplysninger findes under Kontakt.