Medlemskab

Medlemskab af folkekirken

Man kan kun være medlem af folkekirken, hvis man er døbt. En person, der bliver døbt i folkekirken, bliver samtidig medlem af den. Det gælder uanset om den, der bliver døbt, er et spædbarn, et større barn eller en voksen. Langt de fleste af folkekirkens medlemmer er blevet medlem ved at blive døbt i den. Det er imidlertid også muligt at blive medlem af folkekirken, hvis man er døbt i et andet kristent trossamfund. Henvendelse herom sker til en præst i folkekirken.

Genindtræden i folkekirken

En person, som er udmeldt af folkekirken efter tidligere at have været medlem, kan blive genoptaget som medlem. For at blive genoptaget skal man henvende sig til en præst i folkekirken.

Udmeldelse af folkekirken

Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til sognepræsten eller til kirkekontoret i det sogn, hvor du bor. Udmeldelse kan ske ved personligt fremmøde, pr. brev, eller på mail. Når man meddeler, at man vil træde ud af folkekirken, er det hensigtsmæssigt at oplyse CPR-nummer, hvor og hvornår man er født og døbt, samt kontakt oplysninger.

Når man er udmeldt af folkekirken har man ikke længere ret til at blive betjent af folkekirkens præster.

Læs mere om medlemskab af folkekirken på www.km.dk eller på borger.dk