Navneændring

Navneændring skal ansøges på borger.dk

Du kan søge for dig selv og/eller for dit barn under 18 år.

Du kan læse mere om navne og navneændring på borger.dk og på familieretshuset


Sådan gør du

 • Log på borger.dk med dit NemID
 • Klik på ‘Start’
 • Hav følgende oplysninger klar, hvis du vil ændre navn på dit barn: Den anden forælders CPR-nummer, navn, telefonnummer og e-mailadresse
 • Hav følgende oplysninger klar for pleje-/stedforælder, ægtefælle eller samlever, hvis mellemnavnet eller efternavnet tages efter denne: CPR-nummer og e-mailadresse
 • Udfyld ansøgningen. Selv om flere i familien ønsker at ændre navn samtidigt, skal der laves en ansøgning pr. person.
 • Det koster et administrationsgebyr at ændre navn. Hvis én i familien allerede har betalt for navneændringen, koster det ikke noget for de andre familiemedlemmer. Hav CPR-nummeret klart – på den der har betalt for navneændringen.
 • Se i spørgsmålene om du skal indsende nogle bilag til myndigheden (personregisterføreren). Bilagene kan vedhæftes ansøgningen
 • Signer med dit NemID.

Hvem kan udfylde en ansøgning om navneændring?

Ansøgningen om navneændring kan udfyldes, af den som navneændringen vedrører, såfremt vedkommende har et NemID og er myndig. En forældremyndighedsindehaver kan således udfylde en ansøgning på vegne af sit barn.
Hvis barnet er over 15 år, skal barnet selv samtykke ved at signere.
Hvis barnet er mellem 12 – 15 år, skal det også give samtykke til navneændringen, men da barnet først kan få NemID som 15 årig og dermed mulighed for at signere digitalt, kan ansøgningen for disse ikke indsendes digitalt.

Hvilke bilag kan være relevante?

Følgende bilag kan være relevante

 1. Er du fødselsregistreret i et anerkendt trossamfund, vedhæft fødsels- og navneattest.
 2. Er du udlænding og har fast bopæl i Danmark og har varig tilknytning til Danmark, vedlæg opholdstilladelse eller redegør for opholdets længde og formål.
 3. Søger du om en slægtnings navn, vedlæg fødsels- og navneattest eller fødsels- og dåbsattest for den pågældende slægtning og de mellemliggende slægtled.

Bemærk, at personregisterføreren kan bede om at få yderligere bilag og om at få bilag forelagt i original.

Hvordan skal en eventuel anden part, som skal give samtykke, signere ansøgningen?

Du logger på borger.dk med NemID og starter udfyldelsen. I forløbet kan du, ud fra dine valg, blive bedt om at udpege andre personer, som skal samtykke til ansøgningen, ved CPR-nummer og e-mailadresse. Det kan eksempelvis være den anden forældremyndighedsindehaver.
Når du signerer ansøgningen med dit NemID, sendes der en e-mail til den anden/de andre. I e-mailen er der et link. Når der klikkes på linket, åbnes den indsendte og udfyldte ansøgning med NemID, hvorefter den anden kan se hele ansøgningen og kan signere ansøgningen.

Hvem behandler ansøgningen om navneændring, når du har sendt den ind?

Når du har signeret ansøgningen, sendes den automatisk til personregisterføreren i bopælssognet, for den der søges om navneændring for. Hvis du er født i Sønderjylland er det din fødekommune, der behandler din ansøgning om navneændring. Den/de andens/andres signering(-er) sendes til samme sted.
Personregisterføreren kan først behandle ansøgningen, når alle signeringer er modtaget. I har 14 dage til at signere ansøgningen. Derefter vil personregisterføreren behandle ansøgningen.

Hvordan får du svar?

Du modtager en afgørelse i din digitale postkasse.