Sognehuset

Aale Præstegård blev opført i 1672 som et firelænget anlæg i bindingsværk. Den oprindelige portåbning gennem hovedbygningens nordligste, bredere fag lukket i dag og inddraget i bygningen, men den bevarede porthammer med inskriptionen “Porta pateus esto/nulla clauderis homeste” i havesiden vidner om, at porten var her, og at porten skulle være åben, og ikke måtte lukkes for hæderlig mand. De tre længer, der hørte til hovedbygningen blev nedrevet i forbindelse med opførelsen af den nye, og i dag fungerende, præstebolig fra år 1874, men hovedbygningen bestod og fungerer i dag som sognehus.

Bygningen blev sidst renoveret og ombygget i år 2000, hvor også den gamle kælder blev udgravet. I samme forbindelse blev der lavet en ny rumstruktur, isat nye vinduer og enkelte steder nye, forhøjede døre.