Menighedsråd

Her er der navne og adresser på alle valgte medlemmer af menighedsrådet samt oplysninger om, hvem der er valgt til særlige poster i rådet.

Menighedsrådets e-post adresse: 8001@sogn.dk – Aale sogn & Linnerup sogn

Formand

Bjarke Jeppesen
Elmevej 8, Aale
7160 Tørring
T: 40 28 31 75

Næstformand
Kasserer

Arne Poulsen
Brædstrupvej 53, Aale
7160 Tørring
T: 40 63 21 42

Sekretær

Lis Østergaard
Nyvej 8, Aale
7160 Tørring
T: 25 32 29 63

Kontaktperson og Kirkeværge – Aale Kirke

Else Kirstine Kristensen
Damgårdsvej 4 E, Aale
7160 Tørring
T: 22 60 85 85

Kirkeværge – Linnerup Kirke

Marianne Markussen

7160 Tørring
T: 50 73 16 75

Menigt medlem

Anni Kloster Andersen
Gudenåvej 12, Aale
7160 Tørring
T: 60 74 64 51

Menigt medlem

Harry Holm Frederiksen
Østerkærvej 5, Aale
7160 Tørring
T: 61 12 64 96