Menighedsråd

Her er der navne og adresser på alle valgte medlemmer af menighedsrådet samt oplysninger om, hvem der er valgt til særlige poster i rådet.

Menighedsrådets e-post adresse: 8001@sogn.dk – Aale sogn & Linnerup sogn

Formand

Per Heller
Firhøjvej 5, Hjortsvang
7160 Tørring
Telefon: 75 67 60 50
perheller@hotmail.com

 

Næstformand

Ole Bjerregaard Thomsen   
Brædstrupvej 64, Aale
7160 Tørring

Kasserer
Kirkeværge – Linnerup Kirke

Arne Poulsen
Brædstrupvej 53, Aale
7160 Tørring

Telefon: 40 63 21 42

ap@bbk.dk

Sekretær

Lis Østergaard
Nyvej 8, Aale
7160 Tørring

Telefon: 25 32 29 63

lisoest@gmail.com

Kontaktperson
Kirkeværge – Aale Kirke

Else Kirstine Kristensen
Korshøj 1, Aale
7160 Tørring
Telefon: 75 67 61 06

else.kristensen@hotmail.dk

 

Anni Kloster Andersen
Gudenåvej 12, Aale
7160 Tørring
Telefon: 60 74 64 51

kloster@caddy59.dk

 

Harry Holm Frederiksen
Østerkærvej 5, Aale
7160 Tørring
Telefon: 40 78 85 44

harryholmfrederiksen@mail.dk