Menighedsråd

Her er der navne og adresser på alle valgte medlemmer af menighedsrådet samt oplysninger om, hvem der er valgt til særlige poster i rådet.

Menighedsrådets e-post adresse: 8001@sogn.dk – Aale sogn & Linnerup sogn

Formand

Per Heller
Firhøjvej 5, Hjortsvang
7160 Tørring
T: 75 67 60 50
E: Send mail

Næstformand

Bjarke Jeppesen
Elmevej 8, Aale
7160 Tørring
T: 40 28 31 75
E: Send mail

Kasserer og Kirkeværge – Linnerup Kirke

Arne Poulsen
Brædstrupvej 53, Aale
7160 Tørring
T: 40 63 21 42
E: Send mail

Sekretær

Lis Østergaard
Nyvej 8, Aale
7160 Tørring
T: 25 32 29 63
E: Send mail

Kontaktperson og Kirkeværge – Aale Kirke

Else Kirstine Kristensen
Damgårdsvej 4 E, Aale
7160 Tørring
T: 22 60 85 85
E: Send mailAnni Kloster Andersen
Gudenåvej 12, Aale
7160 Tørring
T: 60 74 64 51
E: Send mailHarry Holm Frederiksen
Østerkærvej 5, Aale
7160 Tørring
T: 61 12 64 96
E: Send mailMarianne Markussen

7160 Tørring
T:
E: