Sognebåndsløsning

Som hovedregel hører man til det sogn, man bor i, og har dermed ret til at blive betjent af de præster og i den kirke, der er i sognet, – hvis man er medlem af Folkekirken.

Man har dog mulighed for ved sognebåndsløsning at slutte sig til sognepræsten i et andet sogn, end der, hvor man bor. Dermed får man de samme rettigheder som dem, der bor i dette sogn.

Ønsker man at løse sognebånd, skal man henvende sig til den præst, man ønsker at løse sognebånd til.

Hvis du er i tvivl om hvilket sogn du høre til kan du finde ud af det på sogn.dk