Vejledning ved dødsfald

Ved dødsfald er der for de efterladte mange praktiske ting der skal ordnes og tages stilling til oven i sorgen. Man har selv lov til at stå for al administration, heriblandt udfyldning af anmeldelsesblanket, eller man kan henvende sig til en bedemand og få hjælp.

Dette er nogen af de ting der skal gøres og tages stilling til:

  • Papirarbejdet
  • Begravelseshandlingen
  • Valg af gravsted
  • Mindesamvær

Dødsattest

Umiddelbart efter et dødsfald skal en læge indberette dødsfaldet elektronisk og der kan efterfølgende udstedes en dødsattest. Hvis dødsfaldet er sket hjemme, er det afdødes egen læge eller en lægevagt, der udsteder dødsattesten. Sker dødsfaldet på et sygehus, vil det være en læge derfra.

I de fleste tilfælde, hvor den elektroniske indberetning af dødsfaldet er sket, er det ikke nødvendigt at begravelsesmyndigheden får forelagt en dødsattest, men der kan være tilfælde, hvor det er nødvendigt, at begravelsesmyndigheden får dødsattesten forelagt.

Anmodning

Dødsfald skal meddeles begravelsesmyndigheden, dvs. den personregisterførende sognepræst i afdødes bopælssogn. Som pårørende kan du selv anmelde dødsfaldet på borger.dk, eller du kan få bedemandens hjælp. Dette gælder uanset, om afdøde var medlem af folkekirken eller ej.

Ønsker, som afdøde har fremsat efter sit fyldte 15. år, skal så vidt muligt efterkommes.

Kirkekontoret sørger for at give besked om dødsfaldet til de øvrige offentlige myndigheder, blandt andet skifteretten.

Hvis man har bedemand kontakter bedemanden præsten og aftaler dato for handlingen, og præsten kontakter derefter de pårørende for en samtale. Såfremt man ikke har bedemand og selv står for de praktiske ting, skal man selv kontakte præsten og aftale dato for handling.

Hvordan skal begravelsen – bisættelsen foregå

I forbindelse med udfyldelse af anmeldelse, skal de pårørende anmode om den begravelsesform som afdøde ønskede.

Begravelse

Ved begravelse bliver afdøde lagt i en kiste og begravet på kirkegården.

Bisættelse

Ved bisættelse bliver afdøde efter handlingen i kirken, kørt på krematorium og brændt,

og asken lægges i en urne, der nedsættes i jorden på kirkegården. Det er også tilladt at sprede asken over havet.

Var afdøde medlem af folkekirken, tages dette som udtryk for at afdøde ønskede en kirkelig handling med sognepræstens medvirken. Det fornødne herom aftales med sognepræsten.

Ønskes kirken pyntet med blomster aftales dette med graveren.

Var afdøde ikke medlem af folkekirken gives dette som udgangspunkt udtryk for at afdøde ønskede en borgerlig ceremoni og derfor deltager en præst ikke. Man kan læse mere om dette på borger.dk

Gravsted

De pårørende skal kontakte graveren, så man kan mødes og udtage et gravsted, medmindre at afdøde skal begraves på fællesplænen (Ukendtes). Det gælder både for kistegravsted og urnegravsted. Der er også nogen som i forvejen har et gravsted (familiegravsted), og så kan man oplyse graveren eller bedemanden om dette.

Der er forskellige gravsteder – kistegravsteder og urnegravsteder – på Aale og Linnerup kirkegårde. I kan læse mere om de forskellige gravstedstyper, samt om priser, under fanen gravsteder samt kirkegårdstakster. I kan med fordel også tale med personalet om de forskellige typer gravsteder.

Hvis I ønsker mere information eller har spørgsmål er I altid velkommen til at kontakte kirkekontor, graver eller præst.

I kan også læse mere på f.eks. borger.dk eller www.km.dk