Gravsteder

Der er forskellige gravstedstyper og pasningsformer, således at de fleste ønsker og behov kan tilgodeses.

Kendt eller ukendt gravsted

Aale kirkegård
For ukendte gravsteder gælder at urner bliver nedsat i fællesplæne afd. A, og at kister bliver nedsat i fællesplæne Afd. B. Det er IKKE muligt at få forlænget gravstedet.

Linnerup kirkegård
For ukendte gravsteder gælder at urner bliver nedsat i fællesplæne afd. C, og at kister bliver nedsat i fællesplæne Afd. C. Det er IKKE muligt at få forlænget gravstedet.

For kendte gravsteder gælder at familien kender gravstedets beliggenhed. Ægtefælle samt evt. andre pårørende kan begraves i gravstedet, såfremt der er ledige pladser, og familien kan være med til nedsættelsen. Man har her mulighed for at forlænge ved fredningstidens udløb.

Pasningsformer

Aale Kirkegård
Det påhviler de pårørende, indehaveren af gravstedsbrevet, at gravstedet holdes i sømmelig stand i fredningsperioden, som er henholdsvis 30 år for kister og 10 år for urner.

Linnerup Kirkegård
Det påhviler de pårørende, indehaveren af gravstedsbrevet, at gravstedet holdes i sømmelig stand i fredningsperioden, som er henholdsvis 30 år for kister og 15 år for urner.

Pleje og vedligehold

Vedligeholdelsen kan overlades til kirkegården mod betaling. Betalingen kan være et engangsbeløb, et legat, som dækker betalingen for hele fredningsperioden eller årsregning, hvor der udsendes regning en gang om året. Vedligeholdelsen kan også holdes af de pårørende selv.

Misligholdelse

Ved misligholdelse af gravstedet vil indehaveren af gravstedsbrevet få en påmindelse herom med en tidsfrist for opfyldelse af vedligeholdelsespligten. Ved mangelfuld pasning kan kirkegården pleje gravstedet og opkræve betaling for dette.

Kirkegårdsvedtægter

Kirkernes kirkegårdsvedtægter findes under siden Forretningsorden og Vedtægter