Kontakt via sikker mail

Send sikker mail til

Husk at have dit NemId klar.

Hvad er sikker e-mail?

Når du sender en almindelig e-mail, svarer det til at sende et åbent postkort med posten. Alle kan i princippet læse med. Sikker e-mail svarer til at putte dit postkort i en konvolut, der kun kan åbnes af den rigtige modtager.

Sikker mail skal benyttes når man vil sende personfølsomme oplysninger. Eksempelvis mails med personnummer.
Du kan kryptere og signere en e-mail samtidig.

Læs mere om signering og kryptering

Sådan anvendes sikker mail
sikker mail

Login med NemId.

Hvem vil du kontakte?
Skriv sognet navn, (Aale- eller Linnerup Sogn) og under søgefeltet kommer mulighed for at klikke på sognet, menighedsrådet og Maria Bech Tuominen. Klik på den du vil kontakte.

Herefter udfylder du emne, besked og telefon nummer og evt. vedhæftet fil

Klik “til gennemgang før afsendelse”.

Klik send.